SuperOneClick Download

Program skierowany do użytkowników telefonów komórkowych wyposażonych w system Android. Zadaniem SuperOneClick jest rootowanie (odblokowanie uprawnień administracyjnych) w takim smartfonie. Rootowanie jest wymagane do usunięcia ograniczeń narzuconych przez operatora komórkowego lub producenta urządzenia.

Aplikacja umożliwia rootowanie częściowe lub całkowite oraz pozwala na odwrócenie tego procesu. SuperOneClick obsługuje większość dostępnych na rynku smartfonów z Androidem. Należy pamiętać, że procedura rootowania może wiązać się z utratą gwarancji producenta na telefon.

Aby skorzystać z programu należy podłączyć go do komputera za pomocą kabla USB. Następnie trzeba włączyć tryb debugowania USB (dostępny w Ustawieniach, w menu Aplikacje lub Opcje programisty).

Sterowniki USB dla telefonu powinny być zainstalowane w komputerze (zazwyczaj odbywa się to automatycznie po podłączeniu kabla). Karta pamięci musi być wyjęta.