Shuric scan (clone and duplicate killer) Download

Aplikacja pomagająca usunąć duplikaty plików na komputerze. Program najpierw skanuje, a po znalezieniu usuwa klony. Posiada zaawansowany algorytm szukający duplikatów.

Zmiany w Shuric scan (clone and duplicate killer)

· Support and installation separate HTM documentation is stopped. · The format of the help in the program is transformed in HTML help · Transition to development with use of system Turbo Delphi is started · Appearance is improved.