XYplorer Download

XYplorer jest wielo panelowym menedżerem plików stworzonym dla systemów operacyjnych rodziny Microsoft Windows dającym użytkownikowi niezwykłą swobodę w wykonywaniu operacji plikowych. Aplikacja zaopatrzona została w potężny mechanizm wyszukiwania plików oraz możliwość dowolnej re-konfiguracji interfejsu graficznego.