Paragon Mount Everything Personal Download

Aplikacja likwiduje bariery i ograniczenia między systemami operacyjnymi, dzięki czemu możliwy jest dostęp do plików systemowych innych systemów operacyjnych oraz swoich.