BuryBury Download

BuryBury jest menedżerem plików zaopatrzonym w niezwykle potężne narzędzia szyfrowania danych dzięki którym pozwoli na zapewnienie użytkownikowi pełnej poufności jego danych nawet na komputerach z których korzysta większa ilość osób.