GoboLinux Download

GoboLinux jest dystrybucją, która odchodzi od archaicznej hierarchii katalogu Unix. Zasadniczo znaczy to, że nie ma żadnych katalogów taki jak / usr i / etc.. Główny pomysł alternatywnej hierarchii ma zgromadzić wszystkie pliki należące do aplikacji w jego własnym oddzielnym subtree; dlatego mamy katalogi taki jak / Programy / GCC / 2.95.3 / lib. Aby pozwolić systemowi znaleźć te pliki, są one grupowane w katalogach takich jak / System / Links / Executables, który, jak się pewnie domyślasz, zawiera dowiązania do wszystkich wykonywalnych plików wewnątrz hierarchi Programów. Aby utrzymać zgodność "wstecz z tradycyjnym Unixem, zawiera dowiązania które naśladują drzewo Uniksa takie jeak: "usr czy bin"