Digital Patrol Download

Aplikacja zabezpieczająca nasz komputer przed wszelkimi "trojanami", "robakami" internetowymi, wirusami i innymi szkodliwymi programami. Dzięki heurystycznej analizie plików potrafi wykryć nowe, nieznane wcześniej wirusy oraz również przeskanować archiwa.