AutoHotkey_L Download

AutoHotKey_L to darmowe narzędzie, które rezyduje w tle naszego systemu dając nam możliwość pisania oraz uruchamiania skryptów związanych ze skrótami klawiszowymi. Język pisania skryptów jest niesamowicie prosty i logiczny, wystarczy podstawowa znajomość języka angielskiego. Napisane w programie makra umożliwiają zautomatyzowanie praktycznie każdej czynności na komputerze i przypisanie ich do konkretnych klawiszy.

W oparciu o AutoHotKey_L utworzymy skrypty, w których bez problemu zapiszemy szereg komend wydawanych komputerowi za pomocą klawiatury, co sprawia, że możemy na przykład skompilować aplikację przenoszącą nas bezpośrednio w odpowiednie miejsce menu Start bądź uruchamiającą konkretną stronę internetową. Skrypty AHK możemy ściągać także z internetu, dzięki życzliwości innych użytkowników.

Utworzone skrypty można kompilować do wykonywalnych plików EXE, a następnie przekazywać osobom, które nie posiadają zainstalowanego AutoHotKey_L. Do pisania skryptów wystarczy systemowy notatnik, w którym możemy ręcznie zapisać pliki do formatu .AHK. Gotowe skrypty kompilujemy do formatu EXE poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie funkcji „Compile Script” z menu kontekstowego. Wersja AutoHotKey_L jest ulepszoną wersją klasycznego programu AutoHotKey. Twórca tego wydania dodał wiele dodatkowych funkcji przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności biblioteki ze skryptami napisanymi dla podstawowej wersji AutoHotKey.