VB.Net to C# Converter Download

Potężny w swoich możliwościach konwerter języka Visual Basic .NET na składnię języka C#. Program posiada bardzo wysoką skuteczność konwersji kodu i radzi sobie nawet z obszernym kodem oraz z wyrażeniami z którymi nie każdy konwerter jest w stanie sobie poradzić jak choćby z lokalnymi współdzielonymi zmiennymi czy On Error Goto's.