Intel C++ Compiler for Windows Download

Kompilator pozwala na tworzenie bardzo wydajnych aplikacji dla 32-bitowych i 64-bitowych procesorów firmy Intel. Program jest kompatybilny pod względem źródeł kodu obiektowego z Microsoft Visual C++ .NET, a także środowiskiem Microsoft Visual Studio .NET. Zachowuje również wsteczną kompatybilność z analogicznymi produktami Microsoft Visual Studio 6.0 oraz z IA-32 i Itanium 2, dodatkowo zawiera kompilator optymalizacyjny dla PDA, urządzeń przenośnych i technologii komórkowych.