IBasic Download

Potężne narzędzie które pozwoli nam tworzyć aplikacje na potrzeby systemu Microsoft Windows przy użyciu języka IBasic. Składnia języka zbliżona jest bardzo do języka BASIC lecz została ona znacznie bardziej rozbudowana aby pozwolić na pełne wykorzystanie systemu operacyjnego. Program posiada wbudowany edytor i debuger, a aplikacje w nim tworzone nie wymagają dodatkowych bibliotek, choć i takie mogą być definiowane przez zaawansowanych użytkowników.