Mobile Basic Download

Narzędzie które pozwoli nam na tworzenie własnego oprogramowania na potrzeby telefonów komórkowych. Program obsługuje kilka typów danych, funkcje logarytmiczne i trygonometryczne oraz grafikę.