RAMScope Download

RAMScope jest potężnym systemem monitorującym i optymalizującym wykorzystanie pamięci tak aby jak najlepiej usprawnić działanie aplikacji. Program umożliwia sprawdzanie ilości wolnej pamięci operacyjnej, zużycia procesora oraz umożliwia zwalniania pamięci RAM ze zbędnych danych.