NTRegOpt Download

NTRegOpt pozwoli na wykorzystanie kluczy rejestru pochodzących z systemów Microsoft Windows 98 i Me w systemach operacyjnych z jadrem NT co umożliwi łatwą migrację aplikacji pomiędzy systemami różnych generacji.

Zmiany w NTRegOpt

- Fixed compatibility issues with 64-bit Windows (many thanks to Ian Smith and Hajo for all testing) - Enhanced error messages