Win Control Download

Win Control 2004 to program umożliwiający wdrożenie zasad bezpieczeństwa w stacjach roboczych obsługiwanych przez wielu użytkowników. Program posiada 120 predefiniowanych ustawień pozwalających na blokowanie dostępu do aplikacji i komponentów, a także umożliwia tworzenie własnych reguł i ich zestawień tak aby łatwo można je było zastosować na wielu komputerach jednocześnie.