SecureAPlus Download

SecureAPlus to pakiet zabezpieczający, który składa się z modułu antywirusowego, a także z modułu białej listy, dzięki której możemy zablokować uruchamianie nieznanych programów w systemie. Antywirus może być zainstalowany jako osobny dodatek działający w trybie offline lub możemy korzystać z rozwiązań opartych na kilkudziesięciu popularnych silnikach antywirusowych w formie chmury.

To, co jest najbardziej interesujące w programie SecureAPlus, to system białej listy. Narzędzie potrafi blokować uruchamianie jakichkolwiek programów czy usług w systemie poza tymi, które są wpisane na białą listę, czyli dozwolone. Aplikacja przy pierwszym uruchomieniu skanuje cały nasz komputer i wszystkie pliki wykonywalne, a następnie na podstawie swojej bazy przypisuje im odpowiedni poziom uprawnień do uruchomienia. Jeśli program jest znany jako zaufany, to aplikacja zezwoli na uruchamianie bez potrzeby konfigurowania czegokolwiek. Jeśli jednak program nie znajduje się w bazie, to nie zostanie automatycznie wpisany na białą listę i użytkownik będzie mógł zdecydować, czy go uruchomić, przy pierwszym włączeniu programu.

SecureAPlus może działać w kilku trybach. Domyślnie działa w trybie Interactive, czyli interaktywnym. Gdy próbujemy uruchomić program, który nie jest na liście zaufanych aplikacji, to narzędzie wyświetli zapytanie, czy chcemy dodać plik do listy zaufanych.. Z kolei w trybie Lockout (blokady), wszystkie aplikacjie niewpisane na białą listę będą automatycznie blokowane.