PDF Extract TIFF Download

Prosta aplikacja umożliwiająca konwersję dokumentów PDF do formatu TIFF, a co za tym idzie ich późniejszą edycję przy pomocy programów graficznych.