txt2pdf Download

Txt2pdf pozwala na konwersje dokumentów TXT do formatu PDF. Txt2pdf pozwala na formatowanie tekstu, dodanie numerów stron, tworzenie aktywnych adresów internetowych http://, ftp://, mailto: itp., dodanie grafik w tle dokumentu itp.

Zmiany w txt2pdf

Good Cyrillic support (we use ER Kurier 1251 true type font but you can use the true type font you prefer).