JBatch It! Download

Narzędzie które pozwoli na konwersję plików PNG, JPG, BMP, GIF, TIF. aplikacja jest w stanie masowo wykonywać na plikach operacje zmiany nazwy, zmiany rozmiaru czy też dodawania ustalonego tekstu.