Active File Compare Download

Program pozwala na porównywanie różnic w plikach tekstowych, dwa osobne okna pozwalają na zarządzanie plikami jednocześnie bez konieczności uruchamiania ich w tym samym folderze. Program posiada możliwości podkreślania składni C++, Java, Visual Basic, Delphi, Object Pascal, SQL, Perl, Assembler, Fortran, Foxpro, HTML, PHP, XML, INI i plików BAT.