Easy Text To HTML Converter Download

Easy Text to HTML Converter jest przydatnym narzędziem umożliwiającym konwersję plików tekstowych (*.txt, *.rtf) lub tekstu wklejonego ze „schowka” systemu do dokumentu HTML. W głównym oknie programu można dokonać wyboru trybu pracy programu: konwersji pojedynczego pliku („Single File”), listy plików („File list”) lub bloku tekstu („Blok tekst”). Easy Text To HTML Converter jest całkowicie darmowy i może być wykorzystywany oraz rozpowszechniany bez żadnych ograniczeń.