Spelr Download

Spelr to darmowy program do sprawdzania pisowni, który działa w obrębie całego systemu i umożliwia sprawdzenie poprawności tekstu bez względu na to, czy tekst jest wprowadzony w Notatniku, Wordpadzie, programie pocztowym czy też może w pojedynczym polu tekstowym na stronie internetowej. Spelr nie podkreśla wyrazów, tak jak ma to miejsce w przypadku sprawdzania pisowni w edytorze tekstowym Word. Użytkownik sam wywołuje procedurę sprawdzania tekstu za pomocą jednego z trzech skrótów klawiszowych, a następnie akceptuje proponowane zmiany (możliwe jest ustawienie automatycznej autokorekty bez pytania o zgodę).

Aby można było korzystać z programu i sprawdzać polskie teksty, należy ustawić polski słownik jako domyślny. W tym celu trzeba wybrać region pl-PL w ustawieniach programu. Warto także zaznaczyć opcję "Auto-paste corrected text", aby program wprowadzał zaakceptowane zmiany samodzielnie (w przeciwnym wypadku poprawiony tekst jest kopiowany do schowka i użytkownik sam musi go wkleić). Po ustawieniu wszystkiego mamy do dyspozycji trzy skróty klawiszowe:

  • Shift+F1 (sprawdza pisownię skopiowanego do schowka tekstu)
  • Shift+F2 (sprawdza pisownię zaznaczonego fragmentu)
  • Shift+F3 (sprawdza pisownię całego dokumentu lub całego pola np. z treścią wiadomości na stronie)

Po kliknięciu wybranego skrótu program sprawdzi nasz tekst, a jeśli znajdzie błędy, to wyświetli je w nowym oknie. Stąd użytkownik może zaakceptować (lub nie) oferowaną korektę lub wybrać inny wyraz.