Tłumacz Google Download

Tłumacz Google jest zaliczany do najczęściej używanych przez internautów aplikacji webowych wykorzystywanych do przygotowywania tłumaczeń. Usługa ma bardzo minimalistyczny interfejs, składający się z okna do wprowadzania tekstu i kilku opcji językowych.

Aplikacja obsługuje ok. 70 języków, w tym takie, które używają alfabetu innego niż łaciński. Oferuje mechanizm automatycznego wykrywania języka tekstu. Alternatywnie można tego wyboru dokonać ręcznie za pomocą rozwijanych list umieszczonych przy górnym brzegu ekranu.

Wpisywanie tekstu to tylko jeden ze sposobów tłumaczenia. Można także podać adres podstrony w internecie, uploadować plik z dysku twardego lub nagrać głos (ikonka mikrofonu w lewym dolnym rogu pola tekstowego). Ta ostatnia funkcja działa jednak raz lepiej, raz gorzej.

Po prawej stronie Tłumacz wyświetla efekty swojej pracy. Musimy pamiętać, że tłumaczenie maszynowe może zawierać błędy. Dlatego usługa Google'a nie może być jedynym narzędziem podczas przygotowywania angielskiej czy niemieckiej wersji dokumentu. Tłumaczenie można przeczytać lub odsłuchać.