Visual Subst Download

Visual Subst to  darmowe narzędzie, za pomocą którego można w prosty sposób przypiąć dowolny katalog z dysku jako osobną partycję z własną literą. Wszystkie dane zapisane na wirtualnej partycji będą w rzeczywistości zapisywane wewnątrz wskazanego katalogu. Użytkownik może do wirtualnej partycji oczywiście przypisać dowolną literę dysku. To przydatne, gdy chcemy mieć szybki dostęp do wybranych folderów z dowolnego miejsca i aplikacji. 

Korzystanie z programu jest dość intuicyjne. Po uruchomieniu wyświetli się nowe okienko, w którym musimy wybrać folder, który chcemy przypiąć, a także nadać mu literę. Literę możemy wskazać za pomocą rozwijanego menu, natomiast folder należy wybrać przy użyciu ikony wyszukiwania. Użytkownik ma także możlwiość zaznaczenia opcji automatycznego montowania folderów jako dyski przy każdym uruchomieniu komputera. Po ustawieniu wszystkiego wystarczy potwierdzić ustawienia zieloną ikoną z plusem. Wybrany folder zostanie podpięty jako wirtualny dysk i wyświetli się w oknie Mój komputer z odpowiednią literą.