Darik's Boot and Nuke Download

Darik's Boot and Nuke (w skrócie DBAN) to przydatne narzędzie dla osób, które pozbywają się dysku lub całego komputera i chcą przed sprzedażą upewnić się, że wszystkie dane zostaną trwale skasowane, bez możliwości ich przywrócenia. DBAN pozwala sformatować dysk w bezpieczny sposób, tak, aby wszystkie dane zostały odpowiednio nadpisane i ich odzyskanie nie było możliwe. Narzędzie może działać w trybie automatycznym, kasując wszystkie dane ze wszystkich dysków lub w trybie interaktywnym, gdzie użytkownik może wybrać poszczególne dyski oraz metodę kasowania danych.

Aby rozpocząć pracę z DBAN, należy najpierw pobrać obraz ISO aplikacji, a następnie wypalić go na płycie. DBAN uruchamiany jest z płyty zamiast systemu, dzięki czemu możliwe jest wykasowanie wszystkich danych również z partycji systemowej (oczywiście włącznie z systemem). Po wypaleniu DBAN, należy uruchomić komputer z płyty, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Rozpoczęcie pracy w trybie interaktywnym następuje poprzez wciśnięcie klawisza Enter, bez wpisywania czegokolwiek do linii polecenia. Z kolei aby uruchomić narzędzie w trybie automatycznym, należy wpisać autonuke i potwierdzić klawiszem Enter na ekranie startowym DBAN.