Iperius Backup Download

Iperius Backup to darmowe narzędzie, za pomocą którego możemy tworzyć kopie zapasowe, a następnie je przywracać. Narzędzie działa na podstawie zadań - użytkownik może stworzyć dowolną ilość zadań kopii zapasowych, które będą tworzyły backupy różnych folderów w określonych miejscach o określonej porze. Narzędzie umożliwia tworzenie zwykłej kopii plików w innym miejscu, jak również pozwala na tworzenie backupów w spakowanych archiwach ZIP.

Korzystanie z Iperius Backup jest dość intuicyjne. Wszystkie kopie zapasowe konfigurowane są na podstawie zadań, których możemy utworzyć dowolną ilość. Po wywołaniu ekranu tworzenia nowego zadania wyświetli się kreator pomagający skonfigurować tworzenie kopii zapasowej. Użytkownik przełączając się między zakładkami musi wybrać pliki i foldery, których kopie zapasowe mają być robione, wskazać miejsce docelowe zapisu kopii, a także określić, czy backup ma być wywoływany ręcznie, czy też może ma się uruchamiać automatycznie w wybranych dniach i godzinach. Po ustawieniu wszystkiego aplikacja będzie działać w tle i uruchamiać odpowiednie zadania o wyznaczonej przez użytkownika porze.