Syncplify.me Notepad! Download

Syncplify.me Notepad! to aplikacja pełniąca rolę Notatnika. Z powodzeniem można jej używać jako zastępstwa dla wbudowanego w system Notatnika. Aplikacja charakteryzuje się nieco większą funkcjonalnością, niż oryginalny Notatnik, a także nowoczesnym interfejsem, który w żaden sposób nie spowalnia aplikacji, a w dużym stopniu upodabnia ją do produktów biurowych z pakietu Office 2013.

Syncplify.me Notepad! nie jest aż tak rozbudowaną alternatywą jak inne popularne programy mające zastąpić Notatnika, ale wciąż dodaje kilka ciekawych rozwiązań. Najwięcej z nich dotyczy samego interfejsu i wygody użytkowania - aplikacja posiada widok zakładkowy pozwalający szybko przełączać się między dokumentami w ramach jednego okna, a także pasek narzędzi działający w oparciu o Ribbon (tzw. funkcję wstęgi).

Opcje aplikacji podzielono na zakładki Edit oraz Advanced, gdzie znajdziemy funkcje pozwalające włączyć / wyłączyć zawijanie wierszy, dodać lub usunąć wcięcia w tekście, zmienić styl wizualny (np. z biało-niebieskego na kolory szarości), a także wyświetlić dwa dokumenty obok siebie.