Simplenote Download

Simplenote to prosty, minimalistyczny notatnik, który posiada możliwość synchronizacji naszych danych w chmurze. Dzięki temu zapisane przez nas materiały są dostępne z poziomu różnych urządzeń. Właśnie multiplatformowość jest największą zaletą Simplenote. Program dostępny jest na systemy Windows, Linux, Mac, Android, iPhone, Kindle Fire, Linux, a także z poziomu przeglądarki internetowej.

Aby skorzystać z programu musimy najpierw stworzyć konto internetowe, podając adres e-mail i hasło. Będą one chroniły dostęp do naszych notatek zapisanych w internecie. Konto możemy stworzyć z poziomu strony internetowej, bądź z poziomu programu (link Sign up). Po poprawnym zalogowaniu się do naszego konta, zostajemy przeniesieni do głównego ekranu notatnika Simplenote.

W lewej części okna mamy dostępne menu z listą zapisanych notatek, w prawej - widok notatki. Dostępna jest też wyszukiwarka, a także podstawowe przyciski do udostępniania notatek innym, kasowania notatek, a także informacji na temat liczby znaków, słów itp. Simplenote pozwala też na dodawanie tagów do dodawanych przez nas notatek.

Jeżeli korzystamy z połączenia internetowego, nasze notatki są automatycznie synchronizowane z chmurą, dzięki czemu możemy uzyskać szybki dostęp do nich z poziomu różnych urządzeń. Więcej funkcji możemy uzyskać z poziomu paska narzędziowego.Tutaj dostępne są takie narzędzia jak drukowanie, zmiana fontów, zmiana tła (ciemne lub jasne), tryb pełnoekranowy, preferencje Simplenote.

Jeżeli przejdziemy do preferencji programu, możemy z ich poziomu wylogować się z konta (lub zalogować na nowe), zmienić sposób wyświetlania notatek (np. od najstarszych), tło programu, a także dodać ukryte znaczniki do tekstu.

Simplenote charakteryzuje się wyjątkową lekkością. Program nie posiada wielu funkcji, jest minimalistyczny, ale dzięki temu umożliwia na stworzenie własnej bazy notatek. Bardzo ciekawą funkcją jest udostępnianie notatek. Zamiast tradycyjnego przesyłania danych na serwisy typu Facebook czy Twitter, możemy utworzyć link w serwisie Simplenote.com, który będzie ogólnodostępny dla innych. W ten sposób de facto możemy stworzyć notatkę online i udostępnić ją szybko innym osobom.