Cmder Download

Cmder to niewielki program, który pełni funkcję zamiennika dla systemowej funkcji wiersza polecenia. Co prawda aplikacja nie zamienia bezpośrednio komendy CMD w systemie, ale po uruchomieniu pliku Cmder.BAT wyświetlone zostanie okno, w którym możemy wykonywać te same komendy, co w wierszu polecenia.

Aplikacja wprowadza kilka ulepszeń względem systemowej funkcji. Okno Cmder zachowuje się tak samo, jak zwykłe okno aplikacji w Windowsie, dzięki czemu możemy je dowolnie rozszerzać i zmieniac jego wielkość, co było znacznie utrudnione w przypadku funkcji CMD. Użytkownik przede wszystkim może korzystać ze skrótów klawiszowych - z powodzeniem wykorzystamy skróty CTRL+C (kopiowanie), CTRL+V (wklejanie) czy CTRL+Z (cofanie).

Zaletą są także zmiany wizualne. Tło jest nieco jaśniejsze, a czcionki pokolorowane, dzięki czemu wszystko jest bardziej przejrzyste. Dodano także interfejs zakładkowy, co pozwala użytkownikowi na otwieranie nowych kart, w których może wykonywać oddzielne operacje za pomocą komend.