Nie możesz znaleźć opcji otwarcia Wiersza polecenia w Windows 10 po aktualizacji Creators Update? Aktualizacja usunęła skróty pozwalające uruchomić okno polecenia. Można jednak je łatwo przywrócić.

Przywracanie Wiersza poleceń w Windows 10 Creators Update

Użytkownicy korzystający z Wiersza polecenia z pewnością znają dwie opcje na wywołanie okna polecenia. Pierwszy sposób to kliknięcie prawym przyciskiem myszy na menu Start (lub wciśnięcie kombinacji Win+X ) i wybranie opcji „Wiersz polecenia” z menu kontekstowego. Drugi sposób to przytrzymanie klawisza Shift i kliknięcie prawym przyciskiem myszy wewnątrz wybranego folderu, gdzie znaleźć mogliśmy opcję „Otwórz okno polecenia tutaj”.

Niestety, obie powyższe metody w Windows 10 Creators Update są domyślnie niedostępne. W obu tych miejscach opcja wiersza polecenia został zastąpiona opcją wywoływania okna PowerShell. Jak przywrócić stare opcje otwierania okna Wiersza polecenia?

1. Przywracanie Wiersza polecenia w menu Start

Gdy klikniesz teraz prawym przyciskiem myszy na menu Start lub skorzystasz ze skrótu klawiszowego Win+X, to opcji Wiersza polecenia już tam nie znajdziesz. Do tej pory dostępne były dwie opcje na liście:

  • Wiersz polecenia

  • Wiersz polecenia (Administrator)

Teraz zostały zastąpione przez opcje uruchamiające Windows PowerShell.

Brak Wiersza poleceń w menu Win+X

Na szczęście w tym miejscu łatwo jest przywrócić stary Wiersz polecenia. Aby to zrobić, wejdź do menu Start i włącz „Ustawienia”. Następnie przejdź do zakładki „Personalizacja > Pasek zadań”.

Przywracanie wiersza polecenia w menu Win+X

Znajdziesz tu opcję „Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy przycisku Start lub naciśnięciu klawiszy Windows+X zastępuj w menu wiersz polecenia programem Windows PowerShell”.

Wiersz polecenia w menu Win+X

Wystarczy, że odznaczysz tę opcję. Od teraz ta opcja będzie wyłączona i w menu Windows+X znajdziesz z powrotem powyższe opcje uruchamiania Wiersza polecenia.

2. Przywracanie opcji „Otwórz okno polecenia tutaj” w Windows 10 Creators Update

Drugą rzeczą, którą Microsoft usunął, jest opcja „Otwórz okno polecenia tutaj” z menu kontekstowego wybranego folderu. Wystarczyło przytrzymać Shift na klawiaturze i kliknąć prawym przyciskiem myszy, gdzie mogliśmy znaleźć opcję „Otwórz okno polecenia tutaj”. Opcja ta uruchamiała Wiersz polecenia w taki sposób, że ścieżka od razu wskazywała na folder, z poziomu którego wywołaliśmy okno polecenia.

Po aktualizacji Creators Update w Windows 10 teraz znajdziesz tu opcję uruchamiania okna PowerShell. Niestety przywrócenie Wiersza polecenia do tego menu jest nieco trudniejsze i wymaga zmodyfikowania kilku wpisów w Edytorze rejestru. Ułatwimy to sobie jednak gotowym skryptem.

Wejdź do menu Start i otwórz klasyczny Notatnik systemowy. Po otwarciu Notatnika wpisz w nim poniższy fragment:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmdprompt]
@="@shell32.dll,-8506"
"Extended"=""
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmdprompt\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\cmdprompt]
@="@shell32.dll,-8506"
"Extended"=""
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\cmdprompt\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\cmdprompt]
@="@shell32.dll,-8506"
"Extended"=""
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\cmdprompt\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""

Po wpisaniu wybierz „Plik > Zapisz jako”.

Wpisz skrypt do edytora rejestru

Pojawi się okno zapisywania pliku. Jako „Typ” wybierz „Wszystkie pliki”, a jako nazwę ustaw np. „wierszpolecenia.reg”. Sama nazwa jest nieistotna, natomiast ważne jest, aby zapisać plik z rozszerzeniem .REG, a nie .TXT jak to Notatnik ma w zwyczaju.

Zapisz plik z rozszerzeniem .REG

Utworzony zostanie na dysku nowy plik z rozszerzeniem .REG, w naszym wypadku będzie to „wierszpolecenia.reg”. Udaj się do tego pliku, kliknij go dwukrotnie i potwierdź dodanie wpisu do rejestru.

Wywołaj plik .REG i potwierdź modyfikację rejestru

Plik ten automatycznie zmodyfikuje Rejestr systemowy, wprowadzając odpowiednie modyfikacje, które przywracają opcję otwierania wiersza polecenia.

Przywrócona funkcja Wiersza polecenia w menu kontekstowym folderu

Teraz możesz udać się do dowolnego folderu, przytrzymać Shift i kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu. Na liście opcji w menu kontekstowym znajdziesz starą, dobrą funkcję „Otwórz okno polecenia tutaj”.