W Windows 10 dostępne jest domyślne konto Administrator, zawierające pełne uprawnienia administratorskie, jednak jest ono domyślnie ukryte. Zamiast tworzyć własne konto administratora możesz włączyć to domyślne. Jak tego dokonać?

Jak włączyć konto administratora w Windows 10

Domyślnie w systemie Windows istnieje podstawowe, ukryte konto Administratora. Nawet jeśli mamy stworzone tylko jedno własne konto o uprawnieniach zwykłego użytkownika, to konto Administrator i tak istnieje w systemie, ale nie jest dostępne do zwykłego zalogowania. Jeśli jednak potrzebujesz uzyskać dostęp do tego konta, to możesz je w prosty sposób uaktywnić. Wyświetli się ono wtedy na ekranie logowania jako dodatkowe konto, na które można się zalogować wedle uznania.

Aktywacja konta Administrator w Windows 10

Aktywacji możemy dokonać, korzystając z Wiersza polecenia. Jedna komenda sprawi, że konto zostanie wyświetlone i będzie dostępne do użytku.

Najpierw należy uruchomić okno Wiersza polecenia z uprawnieniami administratorskimi. W tym celu wysuń menu Start, a następnie wyszukaj poniższej frazy:

cmd

Na liście znalezionych elementów wyświetli się pozycja "Wiersz polecenia". Podświetl ją, a następnie wybierz opcję "Uruchom jako administrator".

Wywołaj Wiersz polecenia

Gdy wyskoczy okno z kontrolą konta użytkownika (UAC) i zapytaniem, czy zezwolić na uruchomienie tej aplikacji, wybierz "Tak".

Teraz, gdy okno Wiersza polecenia jest uruchomione z podwyższonymi uprawnieniami, wpisz następujące polecenie:

net user administrator /active:yes

Zatwierdź je klawiszem Enter.

Włącz konto administratora

Podstawowe konto Administratora zostanie włączone. Możesz teraz zamknąć okno Wiersza polecenia, a następnie wylogować się ze swojego konta (lub uruchomić komputer ponownie). Na ekranie logowania do systemu Windows 10 będzie teraz dostępna opcja wyboru konta, na które chcesz się zalogować, a wśród dostępnych kont będzie konto "Administrator".

Wyłączenie konta Administrator, gdy nie jest już potrzebne

Jeżeli konto administratorskie aktywowane zostało tylko w celu wykonania konkretnych czynności i nie jest już więcej potrzebne, to możesz je z powrotem ukryć. Jest to bardzo proste.

Zacznij od wylogowania się z konta Administrator i przelogowania się na swoje zwykłe, standardowe konto.

Następnie wywołaj menu Start, wyszukaj "cmd", znajdź na liście znalezionych pozycji "Wiersz polecenia" i wybierz opcję "Uruchom jako administrator".

Wyłącz konto administratora

W oknie Wiersza polecenia wpisz następującą komendę:

net user administrator /active:no

Zatwierdź komendę klawiszem Enter. Jeżeli polecenie zostało przyjęte, zamknij okno Wiersza polecenia. Teraz konto administratora będzie wyłączone i nie będzie już dalej pojawiać się na ekranie logowania.