WhoCrashed Download

WhoCrashed to narzędzie, przy użyciu którego możemy szybko przeanalizować wszystkie pliki DUMP, czyli zrzuty utworzone przy wystąpieniu BSOD (Niebieskiego ekranu śmierci) przez system Windows. Aplikacja umożliwia łatwe przejrzenie raportów z niebieskich ekranów, znalezienie kodu błędu, pliku, który spowodował błąd, a także przyczyny występowania niebieskich ekranów.

Po uruchomieniu programu wystarczy kliknąć w przycisk Analyze. WhoCrashed wyszuka raporty utworzone przez system, przeanalizuje je, a następnie utworzy własny raport z informacjami o każdym błędzie oraz sugestiami. Program wyświetla informacje na dwa sposoby - w zakładce Raport oraz Dump Files.

Zakładka Raport zawiera informacje o każdym zrzucie w formie tekstowej  wraz z sugestią co do przyczyny. Znajdziemy tutaj datę wystąpienia zrzutu, nazwę pliku odpowiedzialnego za błąd, informacje o sprzęcie, a także dokładnie wyjaśnienie, czego dotyczy błąd oraz jak go ewentualnie naprawić.

W zakładce Dump Files znajdziemy bardziej surowe informacje na temat plików DUMP i niebieskich ekranów w formie prostej tabelki. Dla każdego zrzutu wyświetlony jest kod błędu, data wystąpienia błędu, plik odpowiedzialny za błąd oraz inne szczegółowe informacje. Na podstawie zebranych w tym miejscu danych możemy szybko samemu wyszukać informacji o błędzie przy użyciu wyszukiwarki Google.