CD Key Seizer Download

CD Key Seizer jest prostą aplikacja pozwalającą na odczytanie kluczy wykorzystywanych aplikacji ułatwiając użytkownikowi ich reinstalację oraz odzyskanie klucza produktu np. w momencie utraty nośnika.