Anvi Startup Booster Download

Anvi Startup Booster to program pozwalający na zarządzanie aplikacjami i usługami uruchamiającymi się wraz z systemem Windows. Zbyt duża ich liczba może nadmiernie spowolnić OS. Dlatego raz na jakiś czas warto autostart wyczyścić.

W zakładce Startup znajdziemy m.in. ocenę każdego znalezionego procesu oraz przycisk Enabled/Disabled. Dzięki niemu włączamy i wyłączamy poszczególne elementy w autostarcie. Przy każdej aplikacji podano czas, który zaoszczędzimy, usuwając ją.

Mamy tu też procentową wartość informującą nas o tym, jak często dana usługa jest wyłączana przez inne osoby. Takich dodatkowych opcji nie oferuje np. CCleaner i Anvi Startup Booster ma pod pewnymi względami nad nim przewagę.

Panel Restore pozwala na odwracanie zmian. Zakładka Home ma z kolei przycisk Boost, który automatyzuje proces optymalizacji (opcja dla początkujących).