Advanced Port Scanner Download

Advanced Port Scanner to skuteczne narzędzie do skanowania portów w komputerze oraz udostępniania informacji o otwartych portach w sieci lokalnej. Dzięki zastosowanej technologii wielowątkowej, skaner cechuje się szybkością działania. Umożliwia zmianę liczby wątków w zależności od używanego procesora w celu przyspieszenia analizy. Ponadto klikając dwukrotnie na wybrany port umożliwia otwarcie sesji telnet.

Dodatkowe opcje Advanced Port Scanner umożliwiają skanowanie wszystkich lub zdefiniowanych portów zarówno na komputerze głównym, jak i pozostałych znajdujących się w sieci. Program posiada dość prosty interfejs podzielony na 3 zakładki (w tym rozbudowany tryb pomocy), będąc przyjaznym dla początkujących użytkowników.

Klikając na File, mamy dostęp do bezpośredniego skanowania. Na początku wybieramy szybkość procesora spośród pięciu dostępnych opcji, następnie wybieramy czy chcemy używać komputera w trakcie skanowania (dla mocniejszego sprzętu), określamy wykonywane czynności (m.in. sprawdzenie które porty są otwarte w komputerze lub otwarcie portu w innym komputerze w sieci) czy ilość podpiętych urządzeń. Możemy również eksportować wyniki, skonfigurować porty, interfejs lub kompatybilność nazw połączonych komputerów, wybrać pojedyncze IP lub zakres adresów do skanowania.

W najnowszej wersji Advanced Port Scanner zaktualizowano interfejs, poprawiono silnik skanowania, zoptymalizowano prędkość oraz wzbogacono samouczek dla początkujących.

Advanced Port Scanner to zaawansowany program do skanowania portów. Program wyświetla wszelkie informacje na temat otwartych portów komputerów, które są obecnie podłączone do sieci lokalnej.

Praca skanera jest bardzo skuteczna i co najważniejsze, szybka. Sprawną pracę Advanced Port Scanner zawdzięcza technice wielowątkowej, czyli skanowaniu symultanicznemu portów. Liczba aktywnych wątków może być zmieniona przez użytkownika w zależności od zainstalowanego w komputerze procesora. Po dwukrotnym kliknięciu w wybrany port, użytkownik ma dostęp do sesji telnet.