Virtual Router Plus Download

Virtual Router Plus jest bezpłatnym programem umożliwiającym użytkownikom Windows 8 i Windows 7 uruchomienie funkcji routera w swoich komputerach. Program dostępny jest również dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2012. Podstawowe funkcje tego niewielkiego narzędzia to bezprzewodowe oraz przewodowe udostępnianie dowolnego łącza internetowego (WiFi, LAN, modem, Dial-up, sieć komórkowa itp.) z każdego urządzeania. Możemy więc podzielić łącze 3G na kilka urządzeń niewyposażonych w modemy, a obsługujących jedynie Wi-Fi (np. tańsze warianty tabletów).

Każde połączenie jest zabezpieczone za pomocą WPA2, dzięki czemu nowy hotspot jest całkowicie bezpieczny. Programu nie trzeba instalować w komputerze - plik wystarczy pobrać na komputer i uruchomić. Dzięki bardzo prostemu interfejsowi w bardzo krótkim czasie skonfigurujemy własną sieć bezprzewodową.