TCPEye Download

TCPEye to bezpłatna aplikacja, która służy do monitorowania sieci, a dokładnie do skanowania naszego połączenia z siecią i wyświetlania otwartych i używanych portów TCP/IP oraz UDP. Dla każdego otwartego portu program wyświetla informacje o procesie, który otworzył dany port oraz informuje użytkownika o ścieżce dostępu i nazwie programu wykorzystującego konkretne porty.

Program pełni dobrze rolę skanera sieciowego, dzięki któremu możemy sprawdzić, jakiego rodzaju połączenia są przesyłane pomiędzy naszym komputerem a siecią. Poza nazwą i ścieżką do procesów wykorzystujących konkretne porty, TCPEye wyświetla także adres IP i rodzaj protokołu do każdej pozycji oraz informuje nas o lokalizacji, z którą jesteśmy połączeni, a także udziela rzetelnych informacji o producencie aplikacji wykorzystującej naszą sieć. Dzięki temu możemy w łatwy sposób zidentyfikować szkodliwe oprogramowanie i oddzielić go je zwykłych programów.

Poza zwykłym informowaniem użytkownika o procesach, program ułatwia użytkownikowi podejmowanie działań w celu zamknięcia danego połączenia. W dowolnej chwili możemy wyłączyć połączenia TCP, zamknąć procesy, które wydają się nam szkodliwe lub zbędne, a także stworzyć raport informacyjny w postaci pliku HTML, XML lub TXT. Gdy używamy programu do namierzenia i wyeliminowania szkodliwych procesów, całkiem przydatną funkcją okaże się kolorowanie pozycji nieznanego pochodzenia kolorem różowym.

TCPEye został także wyposażony w dodatkowe funkcje związane z adresami IP, które ułatwiają identyfikację połączonych z nami urządzeń lub osób. Wystarczy wybrać konkretną pozycję na liście, a następnie przejść do zakładki Options. Znajdziemy tam dwie funkcje - Whois IP, która wyświetla w osobnym oknie informacje o adresie oraz organizacji wykorzystującej dany adres IP, a także GeoIP Tool, narzędzie, przy pomocy którego możemy od razu zlokalizować adres IP na mapie Google.