Windows blokuje Ci wybrane porty, przez co nie możesz skorzystać z jakichś usług lub gier? Możesz łatwo odblokować port w zaporze Windows 7, 8.1 i 10. Wystarczy kilka kliknięć.

Odblokowywanie portów za pomocą Zapory systemu Windows

Niektóre usługi systemowe oraz gry wieloosobowe wymagają dostępu do odpowiednich portów, przez które dochodzi do komunikacji internetowej. Porty zazwyczaj „odblokowujemy” za pomocą swojego routera, co opisaliśmy w poradniku przekierowywania portów na routerze. To jednak nie wszystko. Systemy Windows również potrafią blokować porty za pomocą wbudowanej zapory sieciowej, co może sprawić problemy w korzystaniu z wybranych programów lub gier.

Zapora systemu Windows może sprawić, że wybrana gra lub usługa nadal nie działa, nie łączy się z serwerami lub nie obsługuje wszystkich funkcji, nawet jeśli prawidłowo przekierowaliśmy port na routerze. W takiej sytuacji konieczne jest wejście do ustawień Zapory systemowej i utworzenie reguły, która zezwoli na łączenie się przez wybrany port.

To rozwiązanie będzie również przydatne dla osób, które w ogóle nie posiadają routera, łączą się z Internetem bezpośrednio np. przez modem USB, a nadal mają problemy z zablokowanymi portami. W takiej sytuacji najprawdopodobniej to właśnie Zapora odpowiada za blokadę portów i za jej pomocą można je odblokować.

Otwieranie portów za pomocą Zapory systemu Windows

Oczywiście trzeba wiedzieć, jaki port chcemy odblokować. Taką informację można znaleźć w dokumentacji oprogramowania lub w instrukcji danej gry, bądź w pomocy technicznej na stronie danej usługi. Gdy już wiesz, jaki port musisz otworzyć, to pora przejść do rzeczy.

Wejdź do ustawień Zapory Windows

Wejdź do Panelu sterowania w systemie Windows, a następnie wyszukaj opcji „Zapora systemu Windows”. Wybierz znalezioną opcję, aby wejść do jej ustawień.

Przejdź do opcji zaawansowanych Zapory

Po wejściu do ustawień Zapory wybierz zakładkę „Ustawienia zaawansowane” z menu po lewej stronie okna.

Pojawią się teraz zaawansowane opcje Zapory sieciowej. W tym miejscu możesz tworzyć niestandardowe reguły, które pozwolą Ci odblokować wybrany port.

Utwórz nową regułę w ustawieniach Zapory

W menu po lewej stronie wybierz sekcję „Reguły przychodzące”. Po zaznaczeniu tej zakładki pojawi się nowe menu po prawej stronie okna – w tym miejscu wybierz opcję „Nowa reguła...”.

Zostaniesz przeniesiony/-a do kreatora tworzenia reguły przychodzącej. W pierwszym kroku zaznacz pole „Port” i kliknij „Dalej”.

Wybierz regułę tworzenia portu

W następnym kroku musisz wybrać, jaki typ portu odblokować – TCP czy UDP. Zaznacz odpowiednią opcję (zazwyczaj chodzi o port TCP). Jeśli nie masz pewności, to możesz najpierw utworzyć regułę TCP, a później jeszcze jedną dla UDP.

Wskaż port do odblokowania

Następnie w polu „Określone porty lokalne” wpisz numer portu, który chcesz otworzyć. Po wpisaniu kliknij przycisk „Dalej”.

W kolejnym kroku musisz wybrać, co chcesz zrobić z tym portem – my chcemy pozwolić na połączenia, czyli go odblokować, więc zaznaczamy pierwszą opcję „Zezwalaj na połączenie”.

Wybierz regułę zezwalającą na połączenie przez port

Resztę opcji możesz pozostawić bez zmian. Kliknij „Dalej” i potwierdź utworzenie nowej reguły. I to wszystko – teraz port jest odblokowany na twoim komputerze, w twojej Zaporze systemu Windows. Możesz wykorzystać powyższe instrukcje do odblokowania kolejnych portów lub do stworzenia reguł dla portów UDP.