PortScan Download

PortScan jest darmowym programem, ze pomocą którego użytkownik może przeskanować sieć i sprawdzić otwarte porty dla wszystkich urządzeń. Aplikacja potrafi skanować porty dla całej sieci, w której znajduje się nasz komputer, jak również tylko dla wskazanego zakresu adresów IP. Umożliwia także wybranie, czy skanowanie ma być tylko pod kątem najpopularniejszych portów, czy też może sprawdzamy na być każdy port dla każdego urządzenia.

Aplikacja posiada także kilka innych funkcji. W zakładce "Scan for devices" użytkownik może rozpocząć ogólne skanowanie w poszukiwaniu urządzeń sieciowych. To przydatne, gdy chcemy sprawdzić, czy np. w naszej sieci nie ma dodatkowych, niezidentyfikowanych urządzeń, podkradających np. nam połączenie internetowe. Dla każdego znalezionego urządzenia wyświetlony zostanie adres MAC, co może pozwolić na wstępną blokadę podejrzanego komputera na routerze.