LibreOffice Download

LibreOffice to pakiet biurowy open-source, który składa się z sześciu zaawansowanych aplikacji: Writer, Calc, Impress, Draw, Math oraz Base. Sam pakiet, wsparcie techniczne oraz dokumentacja są całkowicie darmowe. LibreOffice został stworzony jako alternatywa dla najpopularniejszych pakietów biurowych, jest on dostępny na wiele platform. LibreOffice dostępny pod całkowicie bezpłatną licencją może być pobierany i używany bez jakichkolwiek opłat.

LibreOffice Writer:

LibreOffice Writer pozwala na tworzenie i projektowanie dokumentów tekstowych, które zawierają obrazy, tabele a nawet wykresy. Stworzony dokument możemy zapisać w wielu formatach, między innymi w OpenDocument format (ODF), Microsoft Word .doc a nawet w formacie HTML. Dzięki narzędziu Writer możemy z łatwością zapisywać utworzone pliki w popularnym formacie PDF.

Dzięki narzędziu Writer możemy tworzyć proste dokumenty tekstowe, notatki, faksy oraz listy. Edytor tekstowy pakietu LibreOffice radzi sobie także z długimi i złożonymi dokumentami, w których możemy umieszczać bibliografie, tabele oraz spisy treści. LibreOffice Writer posiada także funkcję sprawdzania pisowni, autokorektę oraz różnego rodzaju szablony tekstowe, które przydadzą się na wiele okazji. Dzięki specjalnemu kreatorowi użytkownik może tworzyć własne szablony, które będą mogły być wykorzystywane przez wszystkich użytkowników pakietu LibreOffice.

Podczas korzystania z narzędzia Writer możemy korzystać z szerokiej gamy opcji oraz funkcji, które są bardzo pomocne podczas tworzenia dokumentów. Okno stylów oraz formatowania pozwala na szybkie tworzenie oraz modyfikowanie stylów, paragrafów, poszczególnych znaków, ramek oraz stron. Użytkownicy mogą także korzystać z przydatnego nawigatora, dzięki któremu można szybko przemieszczać się pomiędzy stronami.

Tworzenie spisów treści oraz tabel nie stanowi żadnego wyzwania dla LibreOffice Writer. Wygląd tabel oraz spisów treści możemy definiować według własnych upodobań. Specjalne łącza oraz etykiety pozwolą na natychmiastowe przeskoczenie do wybranej części dokumentu.

Specjalne narzędzia wbudowane w LibreOffice Writer pozwolą na tworzenie profesjonalnie wyglądających dokumentów, broszur, newsletterów oraz zaproszeń. Do tworzenia wyżej wspomnianych dokumentów możemy używać ramek tekstowych, grafik, tabel oraz innych obiektów dostępnych w LibreOffice.

W dokumentach tekstowych tworzonych za pomocą LibreOffice Writer możemy zawierać zaawansowane obliczenia dzięki zintegrowanej funkcji obliczeniowej. Co więcej, w dokumentach możemy umieszczać swoje rysunki, grafiki, oraz innego typu obrazy, które będą mogły być wpasowane w konkretne miejsce pomiędzy tekstem.

Do dokumentów tekstowych możemy wstawiać grafiki w wielu formatach, wbudowana galeria zawiera ogromną ilość gotowych grafik oraz specjalnych czcionek na specjalne okazje.

Wszystkie wyżej wymienione funkcje są bardzo łatwo dostępne dzięki intuicyjnemu interfejsowi, który zaprojektowany jest tak by wszystko było w zasięgu ręki. Jeżeli mimo tego nie przypadnie on komuś do gusty, można go w łatwy sposób dostosować do swoich możliwości i upodobań.

LibreOffice Writer wspiera metodę podnieść-upuść, dzięki czemu praca z różnymi elementami staje się niezwykle prosta i szybka. Metoda podnieść-upuść nadaje się świetnie do tworzenia stron internetowych za pomocą wbudowanego trybu Web Layout.

LibreOffice Math:

LibreOffice Math pozwala na przeprowadzanie wielu operacji, funkcji oraz formuł. Wszystkie funkcje oraz formuły znajdują się w specjalnym oknie, kliknięcie w wybraną funkcję aktywują ją w wybranym miejscu naszego dokumentu. Tak samo jak wykresy czy też obrazy, formuły tworzone są jako obiekty znajdujące się w środku dokumentu. Utworzenie formuły w dokumencie LibreOffice automatycznie uruchamia LibreOffice Math. Dzięki narzędziu Math możemy tworzyć, edytować oraz formatować formuły używając wielu predefiniowanych symboli oraz funkcji.

Zaawansowani użytkownicy mogą wpisywać formuły ręcznie wprost do dokumentu. Wpisaniw formuły "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2" i zaznaczenie opcji - wstaw - obiekt - formuła sprawi że wyżej przedstawiona formuła zostanie przekonwertowana na formułę LibreOffice Math. Do tworzenia formuł możemy użyć także okna komend LibreOffice Math. Podczas wykonywania obliczeń w oknie komend, w dokumencie będą pojawiały się już gotowe wyniki. Podczas tworzenia długich i skomplikowanych formuł niezastąpionym narzędzie będzie Kursor Formuł znajdujący się na pasku narzędzi. Dzięki temu narzędziu kursor widoczny jest także w oknie, w którym tworzymy długie i skomplikowane formuły.

W LibreOffice Math możemy importować znaki i symbole z innych czcionek. Możemy także dodawać własne symbole do katalogu symboli LibreOffice Math, możemy nawet tworzyć własne katalogi z symbolami specjalnymi. By ułatwić sobie pracę z formułami, możemy posługiwać się menu kontekstowym, uruchamia się je poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

LibreOffice Impress:

LibreOffice Impress pozwala na tworzenie profesjonalnych slajdów, które mogą zawierać wykresy, rysowane obiekty, tekst, zawartość multimedialną oraz innego rodzaju elementy. LibreOffice Impress pozwala na importowanie i modyfikowanie prezentacji z programu Microsoft PowerPoint. Profesjonalne prezentacje zawierające animacje, efekty przejścia oraz obiekty multimedialne na pewno zadziwią wszystkich wokoło.

LibreOffice Impress pozwala także na tworzenie grafiki wektorowej, wiele narzędzi które wchodzą w skład LibreOffice Draw dostępne są także w LibreOffice Impress. Użytkownicy mogą korzystać ponadto z wielu szablonów z profesjonalnie wyglądającymi slajdami. Do każdego slajdu możemy przypisać unikalny efekt animacji oraz przejścia.

Dzięki narzędziu Impress edytowanie i tworzenie slajdów jest bardzo wygodne, do dyspozycji użytkownika jest okno z miniaturkami slajdów oraz obszar roboczy. Slajdy możemy prezentować jako handouty oraz jako dokumenty w formacie HTML. Użytkownicy mogą prowadzić pokaz slajdów ręcznie, w przypadku wybrania automatycznego trybu wyświetlaniem zajmie się narzędzie LibreOffice Impress.

LibreOffice Draw:

LibreOffice Draw pozwala na tworzenie prostych oraz złożonych rysunków, oraz na zapisywanie ich w wielu popularnych formatach. Podczas tworzenia rysunków możemy wstawiać gotowe tabele, wykresy, formularze oraz inne obiekty stworzone przy pomocy narzędzi pakietu LibreOffice. Dzięki LibreOffice Draw możemy tworzyć grafikę wektorową, wektory opisują linię, z których składa się rysunek.

Dzięki LibreOffice Draw możemy także tworzyć proste obiekty 3D, takie jak sześciany, kule oraz cylindry. Oprócz tworzenia podstawowych figur 3D możemy także zmieniać źródło światła padającego na stworzone obiekty. Liczne przewodniki pomogą nam podczas tworzenia rysunków wektorowych oraz obiektów 3D.

W LibreOffice Draw możemy łączyć obiekty za pomocą linii nazwanych konektorami, dzięki temu możemy tworzyć relacje pomiędzy obiektami znajdującymi się w dokumencie. Dzięki temu przemieszczając jeden obiekt, przesuwamy całą resztę, która jest z nim połączona. Funkcja ta jest bardzo przydatna podczas tworzenia diagramów technicznych oraz wykresów.

Podczas korzystania z narzędzia Draw mamy dostęp do obszernej galerii zawierającej obrazy, animacje, dźwięki oraz innego rodzaju obiekty. Praca wykonana w LibreOffice Draw może zostać zapisana między innymi w formacie BMP, GIF, JPG oraz PNG.

LibreOffice Base:

LibreOffice Base to program do zarządzania bazami danych różnego formatu. LibreOffice Base natywnie wspiera bazy danych w formacie dBASE, oprócz tego możemy obsługiwać bazy danych MySQL oraz Oracle. LibreOffice Base potrafi jedynie odczytać zawartość baz danych ze skoroszytu, pliku tekstowego oraz książki adresowej, niemożliwym jest ich edycja oraz zmiana struktury bazy.

Dzięki wizualizacjom możemy stworzyć graficzny podgląd bazy danych i umieścić go w zwykłym dokumencie jako dodatkowy obiekt. Do tego celu możemy wykorzystać skoroszyt narzędzia Calc bądź też tabele narzędzie Writer.

LibreOffice Calc:

LibreOffice Calc to arkusz kalkulacyjny pakietu LibreOffice. Dzięki niemu możemy liczyć, analizować oraz zarządzać naszymi danymi. Calc pozwala na importowanie i edycję plików programu Microsoft Excel. LibreOffice Calc posiada wiele narzędzi statystycznych oraz bankowych, dzięki nim możemy przeprowadzać skomplikowane obliczenia. Początkujący użytkownicy mogą skorzystać z kreatorów formuł, dzięki którym szybciej i sprawniej obliczymy skomplikowane zadania.

Dzięki specjalnym narzędziom możemy wykonywać symulacje obliczeń, dzięki temu z łatwością obliczymy jak zmienią się raty kredu w przypadku wydłużenia bądź też skrócenia okresu kredytowania.

W LibreOffice Calc możemy przenosić całe tabele z baz danych, a nawet używać skoroszytu w celu stworzenia dokumentów tekstowych, które potem będą mogły być edytowane w programie LibreOffice Writer. Wystarczy kilka kliknięć myszką by uporządkować dane w skoroszycie. Żywe wykresy zastosowane w programie Calc zmieniają się w zależności od użytych zmiennych. LibreOffice Calc potrafi także otwierać i edytować pliki programu Microsoft Excel w formacie .xls.