PowerFolder Download

Aplikacja,która szybko i łatwo tworzy kopie bezpieczeństwa, znajdujących się na dysku. PowerFolder oferuje także możliwość synchronizacji plików znajdujących się w sieci lokalnej lub na zewnętrznym serwerze. Możliwy jest także do niego dostęp do kopii plików z przeglądarki internetowej. Dzięki niemu możemy wymieniać się plikami z łatwością i dużą szybkością.

Zmiany w PowerFolder

Version 4.5 has synchronize and shutdown option, improved parallel uploads to other computers is not longer limited to 10, and fixed connection bug with more than 500.000 files on a single folder.