MP3 Torpedo Download

Popularny klient sieci Gnutella. Program zapewnia dobre transfery oraz znakomitą funkcjonalność. Powstał na wypadek implantacji filtrowania DRM w LimeWire.