Refresher Download

Narzędzie doskonałe dla osób często korzystających z aukcji internetowych lub tych którzy pobierając pocztę korzystają z przeglądarki internetowej. Refresher samodzielnie odświeża strony w określonych odstępach czasu, pozwala na ustawienie odpowiednich dla nas czasów wyświetlania komunikatów (np. o czasie zakończenia aukcji). Posada również wbudowane narzędzie I.P. Tool pozwalające na szybkie ustalanie adresów IP i nazw domen.