Pady od Xbox Series S oraz Series X mogą być sparowane przez Bluetooth z wieloma urządzeniami jednocześnie, co jest nowością w stosunku do pada od Xbox One. W nowym padzie możesz mieć zapamiętane dwa urządzenia i przełączać się między nimi bez konieczności każdorazowego parowania. Jak to zrobić?

Jak sparować pada od Xbox Series X i S z dwoma urządzeniami

Kontrolery od konsol Xbox są jednymi z najlepszych na świecie. Korzystają z nich nie tylko posiadacze konsol od Microsoftu, ale także osoby grające na komputerach oraz smartfonach. Do tej pory korzystanie z jednego pada do gry na wielu urządzeniach (np. na konsoli i PC) było jednak dość problematyczne, gdyż kontroler mógł być sparowany tylko z jednym urządzeniem. Przykładowo, gdy zakończyliśmy grę na konsoli i chcieliśmy podłączyć pada do PC przez Bluetooth, to konieczne było wykonanie ponownego parowania. Cieszy zatem fakt, że ten problem w nowych padach już nie istnieje.

Kontrolery od konsol Xbox obecnej generacji, czyli od Series S i Series X, mogą przechowywać dane o wielu urządzeniach i pozwalają graczowi przełączać się między platformami wtedy, kiedy ma na to ochotę. Konkretniej mówiąc, użytkownik ma możliwość sparowania pada z dwoma urządzenia (np. z konsolą i komputerem) przez Bluetooth, a następnie przełączania się między nimi bez konieczności ponownego parowania. Jak to zrobić?

Które kontrolery od Xbox pozwalają na zapamiętywanie i przełączanie się między sparowanymi urządzeniami?

Jak wspomniałem, taka funkcja jest dostępna tylko w kontrolerach od Xbox Series S oraz Xbox Series X. Kontrolery od konsol Xbox One, Xbox One S oraz Xbox One X nie mają tej funkcji.

Jak sparować kontroler od Xbox Series S lub Series X z dwoma urządzeniami i przełączać się pomiędzy nimi?

Aby sparować kontroler Xbox z nowym urządzeniem, wciśnij i przytrzymaj przycisk synchronizacji przez ok. 3 sekundy, aż przycisk Xbox zacznie mrugać. Następnie wykonaj parowanie w normalny sposób z urządzeniem, z którym chcesz się połączyć. Przykładowo, jeśli chcesz sparować kontroler z komputerem, zobacz nasz poradnik parowania kontrolera Xbox z PC. W tej kwestii nic się tu nie zmieniło - sposób parowania jest zależny od urządzenia, do którego chcesz się podłączyć.

Przycisk parowania

Gdy ukończysz parowanie z nowym urządzeniem, przełączanie się między konsolą a nowo sparowanym komputerem lub smartfonem jest bardzo proste. Aby użytkować pada z dodatkowym urządzeniem, które sparowałeś, wciśnij i przytrzymaj klawisz synchronizacji przez ok. 2 sekundy. Przycisk Xbox zamruga kilka razy po czym połączy się z urządzeniem. Aby powrócić do trybu, w którym kontroler jest sparowany z konsolą Xbox (głównym urządzeniem), należy wcisnąć dwukrotnie przycisk synchronizacji.

Jak automatycznie łączyć się z drugim urządzeniem po włączeniu pada?

Pad jest domyślnie skonfigurowany tak, że niezależnie od tego, z jakiego urządzenia ostatnio korzystaliśmy, włączenie kontrolera głównym (okrągłym) przyciskiem Xbox spowoduje uruchomienie konsoli. Ten przycisk zawsze będzie to robić, gdy konsola jest w zasięgu.

Jeśli natomiast chcesz włączyć pada bez uruchamiania konsoli i automatycznie połączyć się od razu z ostatnio używanym urządzeniem dodatkowym (np. komputerem lub smartfonem), musisz uruchomić pada w inny sposób. Zamiast uruchamiać go za pomocą głównego przycisku, uruchom go poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku synchronizacji przez ok. 2 sekundy. Pad się uruchomi bez włączania konsoli i spróbuje połączyć z tym urządzeniem (np. komputerem lub konsolą), które jest skonfigurowane jako dodatkowe.

Pamiętaj, aby uważać, jak długo przytrzymujesz przycisk synchronizacji - przytrzymanie go przez 2 sekundy spowoduje próbę połączenia z ostatnio używanym urządzeniem, natomiast jeśli przytrzymasz ten przycisk przez 3 sekundy, to przełączysz pada w tryb parowania z nowym urządzeniem. Po kilku razach z pewnością nauczysz się, jak długo musisz przytrzymać ten klawisz.