Atomic Asterisk Unhider Download

Atomic Asterisk Unhider to aplikacja która umożliwi odczytanie haseł ukrytych pod gwiazdkami w oknach dialogowych popularnych programów, na stronach sieci Web czy w kontrolkach ActiveX.