ZipPassword Download

Prosty w obsłudze program który przy pomocy metod Brute-force, smart-force attack (metoda najbliższych skojarzeń) lub słownikowej pomoże odnaleźć zapomniane hasło dla archiwów ZIP.