TeraCopy Download

TeraCopy to darmowe narzędzie do kopiowania/przenoszenia plików w szybszy i bardziej bezpieczny sposób. Aplikacja może wznowić przerwane kopiowanie lub przenoszenie plików w przypadku wystąpienia różnego rodzaju błędów. TeraCopy pomija uszkodzone pliki podczas procesu kopiowania, po ukończonym kopiowaniu program wyświetla listę pominiętych plików. TeraCopy obliczy sumę kontrolną CRC w locie by w szybki sposób porównać plik źródłowy z plikiem przeniesionym/skopiowanym. Bezproblemowa integracja z eksploratorem Windows zapewnia szybką i wygodną pracę z plikami. Przenosić i kopiować możemy za pomocą myszki lub zwykłych komend kopiuj i wklej.

Główne cechy programu TeraCopy:
• Szybsze kopiowanie plików dzięki dynamicznym buforom.
• Możliwość wstrzymywania i wznawiania kopiowania.
• W przypadku wystąpienia błędu podczas kopiowania TeraCopy spróbuje ponowić próbę skopiowania pliku, gdy będzie to niemożliwe plik zostanie pominięty a kopiowanie kontynuowane
• TeraCopy po ukończeniu kopiowania tworzy raport pominiętych plików, dzięki temu możesz usunąć problem i skopiować jedynie pominięte pliki
• TeraCopy może całkowicie zastąpić funkcję kopiowania i przenoszenia w systemie Windows
• Pełne wsparcie dla Unicode

Zmiany w TeraCopy

Added: Export filelist to HTML (sortable columns) and CSV files [Pro]. Changed: Graphical buttons instead of pseudo-graphical. Changed: If Shutdown option is selected, batch file PowerOff.cmd will be launched. Fixed: Transfer.log now written in Unicode. Fixed: Renaming multiple files with same name. Fixed: Waiting for other processes to finish testing after copying.