SetFileDate Download

Aplikacja do zmieniania czasu i daty plików i folderów.

Zmiany w SetFileDate

New in version 2.0: Change the time stamp of both files and folders.