AuctionNavigator Download

AuctionNavigator jest programem służącym ludziom zarządzającym i sprzedającym na platformie aukcyjnej eBay. Służy do monitorowania cen, licytowania w ostatnich sekundach aukcji, tworzenia raportów, automatycznego łączenia z Internetem, synchronizacji czasu z eBay itd.