Error Fixer Download

Error Fixer jest niezwykłym programem diagnostycznym pozwalającym na niezwykle gruntowne sprawdzenie rejestru systemu operacyjnego pod kątem błędnych wpisów i aplikacji które uniemożliwiają poprawne korzystanie z komputera.